Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  Başsavcılık Birimleri

  Esas Masası

  Karar Masası

  Mahkemeler Veznesi

  Muhabere Bürosu

  Yakalama Bürosu

  İlamat ve İnfaz Bürosu

  Bakanlık Muhabere Bürosu

  Talimat Bürosu

  Emanet Memurluğu

  İdari Yaptırım Bürosu

  Çocuk Suçlular Soruşturma Bürosu

  Müracat Bürosu

  Genel Soruşturma Bürosu

  Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu

  Basın Suçları Soruşturma Bürosu

  Zaman Aşımı Bürosu

  Uzlaştırma Bürosu

  Avukat Suçları Bürosu

  Mal Varlığına Karşı İşlenen Suçlar Bürosu

  Aile İçi Şiddet Soruşturma Bürosu

  Fikri ve Sınai Haklar Soruşturma Bürosu

  Memur Suçları Soruşturma Bürosu

  Kaçakçılık Suçları Soruşturma Bürosu

  Uyuşturucu Madde(Kullanmak Amacıyla) Suçları SOruşturma Bürosu

  Seri Muhakeme Usulü Soruşturma Bürosu

  Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu

  Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosu

  Cinsel Dokunulmazlığa Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu

  Vergi Suçları Soruşturma Bürosu

  Uyuşturucu Madde Ticareti Suçları Soruşturma Bürosu

  Cbs Ön Bürosu

  İdari İşler Müdürlüğü

  Adli Sicil Şefliği

   Bİlgi İşlem Şefliği

  Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü

  İcra Dairesi

   

  Adres

  Adres: Fevzi Çakmak Mah. İstiklal Caddesi No:85 UŞAK (İzmir-Ankara Yolu Üzeri)

  Telefon

  Tel: (0276) 231 50 10

  Fax : (0276) 224 31 27

  E-Posta

  usakcbsisaretadalet.gov.tr