Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  İCRA DAİRELERİ

              İcra ve İflas sisteminin yeniden yapılandırılması, icra hizmetlerinin verimlilik ve etkinliğinin artırılması (Faz I) Yeni İcra Dairesi Modeli Projesi kapsamında, Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığı'nın 17/11/2022 tarih ve E-34372782-269/11057 sayılı yazısı ve ekindeki 11/11/2022 tarih ve E-34372782-264/10977 sayılı Olur'la, Uşak 2. Ve 3. İcra Dairesinin, Uşak 1. İcra Dairesi ile birleştirilmesine, birleştirmeyi müteakip Uşak İcra Dairesi olarak faaliyete geçirilmesine  karar verilmiş, karar doğrultusunda Uşak 2. Ve 3. İcra Dairesinin dosyaları UYAP bilişim sistemi üzerinden Uşak 1. İcra Dairesine aktarılmak suretiyle birleştirme işlemi tamamlanmıştır.  Uşak 1. İcra Dairesinin, Uşak İcra Dairesi olarak faaliyete geçirilmesi sonrası dosya numaralarında herhangi bir değişiklik olmayacaktır.  

             Bu nedenle; UYAP bilişim sistemi üzerinden yapılan birleştirme işlemi sonucunda Uşak 2. Ve 3.  İcra Dairesinden aktarılan dosyalara ait esas numaraları ile bu dosyaların Uşak 1.İcra Dairesinden almış olduğu yeni esas numaralarını gösterir liste aşağıda yayınlanmıştır. 
  Kamu kurum ve kuruluşları ile özel kişi/kuruluşlarca Uşak 2. Ve 3. İcra dairesine yapılacak tüm ödemelerin (borç tahsilatı, maaş kesintisi ödemeleri, masraf avansı, harç ve vergiler v.s.) 01/01/2023 tarihinden itibaren Uşak(1)İcra Dairesi'nin aşağıda belirtilen banka hesaplarına gönderilmek suretiyle yapılması gerekmektedir.
  Bu itibarla, Uşak 2. Ve 3. İcra Dairesine gönderilmekte olan ödemeleri yapacak kamu kurum ve kuruluşları ile özel kişi/kuruluş yetkililerinin/görevlilerinin, yayınlanan listeden Uşak 2. Ve 3.İcra Dairesine ait (eski) esas numarası sorgulanarak karşılığında almış olduğu yeni esas numarasının tespitinin yapılması suretiyle Uşak (1)İcra Dairesinde almış olduğu yeni esas numarasını ve alacaklı/borçlu bilgilerinin açıklamalar kısmına yazılarak Uşak (1)İcra Dairesine ait banka hesaplarına gönderilmesi gerektiği hususu ilanen duyurulur. 

  ÖNEMLİ NOT : Uşak İcra Dairesinin faaliyete geçmesi sonrası, dosya numaralarında ve banka hesaplarında herhangi bir değişiklik  olmayacak olup, listede belirtilen dosya numaraları ve aşağıda belirtilen  banka hesaplarının kullanımına devam edilecektir.                                        

  USAK ICRA DAIRESI EMANET HESABI :
  (Borç ödemeleri, masraf avansı ödemeleri, maas kesintilerinin gönderilecegi hesap)
  IBAN No : TR22 0001 5001 5800 7273 3988 52
  Banka Adı : Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.

  Vergi Dairesi : Usak Vergi Dairesi
  Vergi No : 1780091193
  USAK ICRA DAIRESI HARÇ HESABI :
  IBAN No : TR03 0001 5001 5800 7299 2856 81
  Banka Adı : Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.


  ILETISIM BILGILERI :
  Usak Adliyesi Santral                         : 0 276 231 50 10 ( 6 hat )
  Icra Dairesi Müdürü                           : 1150
  Danısma ve Kalite Yönetim Bürosu     : 1176
  Esas ve Aile Bürosu                            : 1989 - 1162
  Haciz Bürosu                                     : 1164-1166-1167-1168-1170-1178-1183
  Mali Islemler Bürosu                          : 1489 - 1157 - 1160
  Satıs Bürosu                                      : 1173-1175 - 1177

  İcra Daireleri Aktarılan Dosya Bilgileri

  2. İCRA DAİRESİ DEVREDEN DOSYA BİLGİLERİ

  3. İCRA DAİRESİ DEVREDEN DOSYA BİLGİLERİ

  4. İCRA DAİRESİ DEVREDEN DOSYA BİLGİLERİ

   

  Adres

  Adres: Fevzi Çakmak Mah. İstiklal Caddesi No:85 UŞAK (İzmir-Ankara Yolu Üzeri)

  Telefon

  Tel: (0276) 231 50 10

  Fax : (0276) 224 31 27

  E-Posta

  usakcbsisaretadalet.gov.tr